1. محمد منفرد , حسن رستگار , ارائه مدل مدولار و دقیق نیروگاه بادی , بیستمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2005) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. محمد منفرد , گئورگ قره پتیان , تاثیر استفاده از کابل بر اضافه ولتاژهای گذرای ناشی از برخورد غیرمستقیم صاعقه و نفوذ آن به ترانسفورماتورهای توزیع , چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE2006) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. محمد منفرد , حسن رستگار , ارائه مدلی انعطاف‌پذیر برای مطالعات نیروگاه بادی در سیستم‌های قدرت , چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE2006) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. مهرداد عابدی , محمد منفرد , عباس مولوی داریانی , اصلاح و بهبود الگوریتم تزریق جریان جهت مطالعه پخش بار در سیستم‌های توزیع چهار سیمه , یازدهمین کنفرانس شبکه‌های توزیع برق (EPDC11) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. محمد منفرد , حسن رستگار , ارسطو صادقیان , ارائه مدل نوین آماری برای پیش‌بینی تغییرات سرعت و جهت باد , بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2006) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. محمد منفرد , حسن رستگار , بهره‌گیری از کنترل فعال پدیده قطع به عنوان استراتژی کنترل دینامیکی توربین‌ بادی متصل به شبکه , بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2006) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. محمد منفرد , گئورگ قره پتیان , طراحی، مدلسازی و بررسی عملکرد توربین بادی سرعت متغیر با بهرهگیری از چاپر مجهز به سلف ابر رسانا , بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2007) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. محمد منفرد , سید محسن صدر , حسن رستگار , حسین مددی کجا آبادی , شبیه سازی سخت افزاری توربین بادی با استفاده از موتور DC مناسب برای مطالعات استاتیکی و دینامیکی , بیست و پنجمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2010) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. محمد منفرد , سید محسن صدر , حسن رستگار , حسین مددی کجا آبادی , کنترل مستقیم توان مبدلهای PWM سه فاز مجهز به فیلتر LCL , بیست و پنجمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2010) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. هدی پورحسین , آصف زارع , محمد منفرد , مدل سازی هایبرید مبدل الکترونیک قدرت باک بوست , سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. علی ضیائی , محمد منفرد , سیداحسان حسینی منش , برشگر AC کاهنده- افزاینده بدون تغییر پلاریته ولتاژ ورودی , بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2011) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. علی ضیائی , محمد منفرد , بررسی عملکرد برشگر ACکاهنده-افزاینده بدون تغییر پلاریته ولتاژ ورودی در حالت کنترل حلقه بسته و کاهش تلفات کلیدزنی با بهره‌گیری از روش بازه‌های مجزا شده , بیست و هفتمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2012) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. محمود کامل دباغ , محمد منفرد , مجید مهدی زاده فرد , امکان سنجی و ارائه طرح تامین انرژی مصارف داخلی یک پست نمونه انتقال بوسیله منابع انرژی تجدید پذیر , بیست و هفتمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2012) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. حسین غلامی خشت , محمد منفرد , مهدی علومی بایگی , کنترل تناسبی-رزونانسی فرکانس-تطبیقی جریان مبدل PWM متصل به شبکه بدون سنسور ولتاژ شبکه در سیستم های تولید پراکنده , بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق (PSC2013) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. مجید صنعت کارچایجانی , محمد منفرد , مهدی علومی بایگی , ارایه روشی ساده و موثر برای کنترل دیجیتال جریان مبدل تک‌فاز متصل به شبکه , بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق (PSC2013) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. سیدحسین مرتضوی راوری , محمد منفرد , تکنیک دیجیتال اصلاح ضریب توان یکسوکننده دیودی با مقایسه شکل موج های ولتاژ و جریان , بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE2013) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. محمدصادق کرباس فروشان , محمد منفرد , بررسی عملکرد و مقایسه دو کنترلر تکراری مرسوم و مرتبه 6k±1 هارمونیکی برای یک فیلتر اکتیو سه فاز موازی جهت استخراج هارمونیکهای جریان در شبکه‌های توزیع , نوزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. رضا راضی , محمد منفرد , طراحی کنترلر چندحلقه ای اصلاح شده برای مبدل های UPS با تخمین ولتاژ خروجی بوسیله فیلتر کالمن , بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق (PSC2014) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. علی موحدی تبار , محمد منفرد , طراحی کنترل کننده دو حلقه ای برای فیلتر فعال تکفاز موازی با فیلتر LCL با در نظر گرفتن تأخیر محاسبات و مدولاسیون , نوزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. محمدصادق کرباس فروشان , رضا راضی , محمد منفرد , مهدی علومی بایگی , کنترل تکراری جریان مبدل بوست جهت اصلاح ضریب توان شبکه , بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق (PSC2014) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. رضا راضی , محمدصادق کرباس فروشان , محمد منفرد , مهدی علومی بایگی , استفاده از کنترلر تکراری مرتبه 4k±1 هارمونیکی در ساختار کنترل چندحلقه ای برای مبدل‌های جدا از شبکه , بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق (PSC2014) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. ساسان هاشمی زاده اشان , محمد منفرد , مهدی علومی بایگی , اینورتر تکفاز نه سطحی آبشاری با استفاده از سلف های تزویج شده , بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق (PSC2014) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. محمدصادق کرباس فروشان , محمد منفرد , Murat Dogruel , کنترل اینورترهای تکفاز جدا از شبکه مبتنی بر روش آرایه کنترل هارمونیکی (HCA) , سی‌امین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2015) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. رضا راضی , محمد منفرد , آنالیز مقایسه ای استفاده از جریان های فیلتر کنترلر LC در حلقه داخلی کنترلر چندحلقه ای مبدل جدا از شبکه , سی‌امین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2015) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. ساسان هاشمی زاده اشان , محمد منفرد , مهدی علومی بایگی , اینورتر تکفاز نه سطحی و یازده سطحی با سلف های تزویج شده , سی‌امین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2015) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. مرتضی اماده رودمعجن , محمد منفرد , ساسان هاشمی زاده اشان , ارائه یک ساختار جدید برای اینورتر تک‌فاز چندسطحی با کاهش تعداد ادوات الکترونیک قدرت , سی‌ و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2016) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. حسین غلامی خشت , محمد منفرد , کنترل تطبیقی مدل مرجع جریان مبدل مدولاسیون پهنای پالس منبع ولتاژی متصل به شبکه در کاربرد انرژی های تجدیدپذیر , سی‌ و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2016) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. حسین غلامی خشت , مجید صنعت کارچایجانی , محمد منفرد , مهدی علومی بایگی , اندازه‌گیری و تحلیل کیفیت توان در نیروگاه خورشیدی 110 کیلوواتی الهیه ی مشهد در فصول مختلف , سی‌ و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2016) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. امیر حاکمی برابادی , مجید صنعت کارچایجانی , محمد منفرد , ادغام مبدل ماتریسی غیرمستقیم با مبدل T-Source , سی‌ و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2016) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. پوریا سروقدی , محمد منفرد , کنترل اینورترهای موازی با استفاده از روش کنترل ولتاژگرا و مدولاسیون بردار فضایی در حالت جزیره ای , بیست و دومین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹